dinsdag, mei 14, 2019 - 16:24

Warmtekrachtkoppeling (WKK) produceert tegelijk warmte én elektriciteit. Meer energie met minder brandstof, die bovendien lokaal en gedecentraliseerd kan worden opgewekt. In samenwerking met www.duurzametoekomst.be publiceerden we onlangs dit artikel.

 

De kernuitstap versoepelen

Op termijn is kernenergie een eindig verhaal. Om de mensheid ook na de kernuitstap van voldoende energie te kunnen blijven voorzien, vormen innovatieve concepten het enige antwoord.

Sébastien Farinotti: “WKK kan een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. Met WKK gebruik je brandstof op de meest efficiënte manier. Door de energie bovendien decentraal te produceren op de plaats waar ze gebruikt wordt, beperk je meteen ook de ecologische belasting door het transport.”

“Dit genereert een substantiële winst: zo is er tot 30 procent minder brandstof nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken. Bovendien kan warmtekrachtkoppeling in België op korte termijn voor veel extra elektriciteit zorgen: wel 1000 Mwe (Megawatt elektrisch) tegen 2025, de deadline voor de kernuitstap.”

“Uit een marktbevraging blijkt zelfs dat we tegen 2030 zo’n 1750 MWe extra kunnen opwekken. Die gunstige voorspelling heeft vooral te maken met het feit dat het over relatief kleinere centrales gaat, die sneller vergund en gebouwd kunnen worden.”

“Een grote troef hierbij is ook dat bij een dergelijke spreiding het energieaanbod gegarandeerd blijft, ook al gaat er in één installatie of enkele centrales iets mis. We kennen ondertussen allemaal de impact bij het uitvallen van een grote kerncentrale.”

Van fossiele naar biobrandstoffen

Momenteel werken vele WKK installaties nog op fossiele brandstoffen zoals aardgas. Farinotti: “WKK op fossiele brandstof kan bijdragen tot het halen van de klimaatdoelstellingen en de vermindering van de CO2-uitstoot in vergelijking met de gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte. Om echter de beoogde CO2-neutraliteit in 2050 te halen, moeten we sterk inzetten op een vergroening van de energiebronnen die we gebruiken.”

“De mogelijkheden met groen gas of biomethaan blijven groeien, dus ook daar ligt er heel wat potentieel. Zo hebben biowetenschappers van de KU Leuven bijvoorbeeld recentelijk nog een zonnepaneel ontwikkeld dat waterstofgas produceert uit vocht in de lucht. De mogelijkheden groeien exponentieel.”
 

Flexibele afstemming op specifieke noden

“Vanparijs Engineers, dochterbedrijf van Luminus, doet meer dan alleen WKK installaties plaatsen. Aan de hand van specifieke verbruiksprofielen wordt er onderzocht op welke manier de klant optimaal rendement kan halen en tegelijk energie kan besparen.”

 “Een grote troef van WKK is de flexibiliteit: zonne-energie is afhankelijk van de hoeveelheid zon, windenergie van de wind… Deze beperkingen gelden niet voor WKK. Daarom past deze techniek juist zeer goed in een groter geheel.”

“Verschillende optimalisaties hebben hun weerslag op het eindresultaat: warmteopslag, warmtepompen, rookgasrecuperatie, optimalisatie van het warmwatercircuit, stoomproductie, integratie in het productieproces... Het komt erop aan om de overtollige warmte of energie die lokaal wordt geproduceerd zo efficiënt mogelijk ook lokaal te gebruiken, op te slaan en/of beschikbaar te stellen voor het globale netwerk.”

“In combinatie met andere groene energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie of warmtepompen, resulteert dit in uiterst energie-efficiënte totaaloplossingen; de enige optie voor een ambitieus klimaatplan.”

 

03-2019 Sijmen Goossens, redactie.be@mediaplanet.com